Od Vašeg rukopisa do knjige na tržištu

Štampa PDF

 

Design, Tehnička oprema, štampa, promocije

Knjige, časopisi, stripovi, katalozi, zbornici, monografije - poverite svoje autorsko delo stručnom timu Medivesta KT. Nosilac smo prestižnih priznanja na polju izdavačke delatnosti.. Posebno smo ponosni na prijateljstvo i saradnju sa poznatim niškim autorima - poverenje su nam poklonili Nebojša Ozimić, Dejan Stojiljković, Violeta Jović, Biljana Stanojević, Srđan Stojiljković, Vice Petrović, Milan Ranđelović i mnogi drugi.

 

linija

 

MEDIVEST

IZDAVAŠTVO 

 

 

 

 

 

 • Priprema teksta
 • Priprema grafičkih elemenata
 • Prelom teksta
 • Štampanje pausa i filmovanje
 • Štampa
 • Katalogizacija
 • Promocija, distribucija i prodaja

 

linija

 

Od Vašeg rukopisa do knjige na tržištu:

 

Priprema teksta

 • prebacivanje teksta u elektronski oblik (ako je tekst pisan rukom ili kucan na pisaćoj mašini)
 • korektura i lektura

 

Priprema grafičkih elemenata

 • skeniranje izvornog materijala
 • priprema fotografija, grafikona, reprodukcija
 • grafičko rešenje korice

 

Prelom teksta

 • izbor formata za knjigu
 • izbor veličine i vrste fontova
 • ujednačavanje formatiranja i tipografska obrada
 • hifenacija (rastavljanje reči na slogove)
 • izrada sadržaja i indeksa
 • ubacivanje pripremljenih grafičkih elemenata

 

Štampanje pausa i filmovanje

 • štampanje teksta na pausu (kontra šiht)
 • filmovanje grafičkih elemenata unutar knjižnog bloka
 • filmovanje korica

 

Štampa

 • montaža pausa i filmova
 • izrada ploča
 • štampanje knjižnog bloka i korice
 • sklapanje knjige

 

Katalogizacija

 • dostavljanje prelomljenog teksta Narodnoj biblioteci Srbije radi izrade CIP zapisa

 

Doštampavanje

 • štampa novih i dopunjenih izdanja

 

Promocija, distribucija i prodaja

 • izrada i štampa reklamnog materijala - plakati, flajeri, leci
 • distribucija reklamnog materijala
 • kontakt sa medijima, intervjui, konferencije za štampu
 • gostovanja, potpisivanja knjige, promocije, književne večeri
 • sajmovi, bazari, ulični štandovi...
 • prodaja u prostorijama Medivesta i putem interneta, u našoj online knjižari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linija

Početak strane