DOBITNICI POKLONA PRVOG KRUGA IZVLAENJA NA TV ZONI

Štampa PDF

 

03. MART  2012.  godine 11.43 h

 

linija

 

MEDIVEST

Dešavanja 

 

slika

 

 

slika

 

 

 

SPISAK DOBITNIKA POKLONA IZVUENIH DANAS NA TV ZONI

POKLONI SE UZ ODGOVARAJUU LEGITIMACIJU MOGU PREUZETI

DO 08. marta na sajmu knjiga u Galeriji Srbija ili

kontatkom i dogovorom na naš mejl

 

Figura - car Konstantin

 1. Slobodan Miljkovi   063-*****140
 2. Miloš Nikoli       063-*****815
 3. ivkovi Slavoljub 064-*****557
 4. Miloševi Vladimir 062-****232
 5. Jelena Miljkovi 063-*****800
 6. Koci Zoran 018-42***953
 7. Dragana Grozdanovi 063-****708
 8. Nikoli Irena 064-****422
 9. Milan Peji 063-****752
 10. Milica Nikoli 063-***978

 

Pozlaeni medaljoni sa likom cara Konstantina

 

 1. Kostadinovi Miloš 064/****703
 2. Dragan Cvetkovi 018/***996
 3. Anisimov Ana  063/***182
 4. Miloš Stojni 064/***093
 5. Nikola Pavlovi 066/***255
 6. Gordana Stojkovi 064/****395
 7. Ivan Miliji 066/****916
 8. Puri Milosav 063/****288
 9. Uroš Miljkovi 064/****040
 10. Bogdanovi Stojan 063/***245

 

linija

 

Knjiga Milanski edikt – autor Nebojša Ozimi

 

 1. Veljkovi Ljubisav 062/****076
 2. Radovi Boidar 062/***221
 3. Jovanovi Ljubica 018/****572 
 4. Anela Vidojkovi 066/****982
 5. Pejinovi Dragan 018/***656
 6. Nikola Popovi 066/***586
 7. Radovanovi Mirjana 063/****236
 8. Verica Radenkovi-Mitrovi 064/****517
 9. Tani Slobodanka 062/***066
 10. Nikoli Ivana 064/****121

 

linija

 

 

Vauer za vikend na Kopaoniku

Jovana ivkovi 064****431

 

Konstantin Veliki - legenda i stvarnost

Raki Mirjana 063****399

 

 

 

slika

 

 

slika

 

slika

 

 

 

linija

Početak strane