Medivest dobio nagradu OTISAK na Sajmu knjiga

Štampa PDF

 

22.11.2010

 

linija

 

MEDIVEST

Dešavanja 

 

slika

 

 

 

 

Na 47. Sajmu knjiga u Nišu nagrada "Otisak" dodeljena je Medivestu za tehnološki tretman knjige "Konstantin Veliki - legenda i stvarnost".

 

linija

 

iri za nagradu "Otisak":

 

  • mr Anita Krsti, grafiar
  • mr Zoran Ili, grafiar
  • mr Bojan ivi, grafiar

 

linija

 

"KONSTANTIN VELIKI - LEGENDA I STVARNOST" je dvojezina luksuzna monografija (srpski i engleski sa horizontalnim prelomom) posveena najpoznatijem rimskom imperatoru roenom u Srbiji. Knjiga je koncipirana tako da bude pristupana obinom itaocu koji eli da sazna nešto više o Konstantinu Velikom ali je takoe i dragocen izvor podataka o osnivau Konstantiponolja i utemeljivau savremenog hrišanstva. Njegov lik i delo, kao i istorijska pozadina vremena u kome je iveo, obraeni su sa više aspekata. U prvom, koji potpisuje poznati istoriar i vizantolog Nebojša Ozimi obraena je Konstantinova biografija, od roenja u Nišu, preko uspona, proglašenja za avgusta i gradnje Konstantinopolja pa sve do smrti. Ekonomske aspekte i ureenje same Konstantinove drave obradio je Zoran Simonovi, dok je knjievnik Dejan Stojiljkovi (autor bestselera Konstantinovo raskrše) obradio fenomen Konstantina Velikog u popularnoj kulturi. Knjiga je štampana u boji, na luksuznom papiru, sa mnoštvom fotografija i reprodukcija, knjini blok je šiven sa koricama od eko koe na kojima je medaljon sa Konstantinovim likom (pozlata 24 karata). Knjiga je upakovana u ukrasne korice od drveta.

 

 

 

slika

 

 

slika

 

slika

 

 

 

linija

Početak strane