promocije sedmi dan

Štampa PDF

 

05. mart 2012. godine

 

linija

 

MEDIVEST

Dešavanja 

 

slika

 

 

slika

 

 

 

Danas su promocije imali Aleksandar Miškovi sa knjigom poezije MISTIŠNA NO i Miroslava Bojovi Mani sa autobiografskim romanom PLAVA MAMA

 


MISTINA NO (Medivest, Niš, 2011.)

autor: Aleksandar Miškovi

 

Aleksandar Miškovi roen je u Nišu 1972. godine i prvi put objavljuje pesme koje piše. Na sreu italaca. Sam kae da je „STIH KAO BLJESAK, KAO TRENUTAK U VENOSTI, INSPIRACIJA I NADAHNUE KOJE DOE I ODE, I DUGO JE POSLE TOGA NEMA...MNOGO KAZATI U MALO REI – TO JE UMETNOST.“

 

I on to zaista i uspeva. Biva ponesen trenutkom nadahnua, i bez uvijanja i razmišljanja, iskazuje samu suštinu na jednostavan nain. U toj jednostavnosti njegovih pesama, paljiv italac otkriva i prepoznaje autorovo široko obrazovanje, njegovu utemeljenost u duhovnosti, njegovu iskrenu dobru nameru da pronalazi, ali i stvara, DOBRO u svetu u kome ivi. On, veoma tano, pesniki vidi i sve ono što nije ni dobro ni lepo u svetu oko nas. Ali ne odustaje na putu da to, pozivajui i itaoca na takav put, menja sopstvenom dobrotom, iskrenošu i ljudskom plemenitošu.Stihovi otkrivaju da on veruje i nada se da je to, i ipak i uprkos, mogue. I opominje nas: „...ZATO MORAŠ PODII POGLED SVOJ VISOKO U NEBO, KAKO OVAJ TELESNI TAKO I OVAJ DUHOVNI, JER EŠ INAE GLEDATI ZMIJE KAKO PUZE I GUŠTERE KAKO GMIU, BLATO I PRAŠINU TRULENU I PROLAZNU.“

 

Stihovi iz knjige, i svoje promišljanje o njima govorila je Teodora Mici, student knjievnosti i pesnik. Kazivanje stihova pratili su tihi akordi sa gitare Miloša Aranelovia, frontmena niške grupe Vizantija.

 

Pesnik Aleksandar Miškovi zna da „VEKOVI UVAJU NAŠU TAJNU“ i „VOLIM, A ŠTA DRUGO?“, da „VRATA SU STARA NA KUI OD LIPE“, kad „VOZ POSPANI TIHO KRENU NEGDE TAMO KROZ SNEG BELI...“

a pesmu Andrija, toplo, neno i jednostavno završava stihovima:

„SVI SPAVAJU MIRNO,

ANDRIJA I MEDA.

DOK IH SVETI SAVA

SA NEBESA GLEDA.“

 

linija

 

PLAVA MAMA (Medivest, Niš, 2012.)

autor: Miroslava Bojovi – Mani

 

Plava mama je roman o odrastanju autorke u kui Bojovia. O prevelikoj ljubavi u toj porodici, iako iz ugla treeroenog enskog deteta, od Oca Miroslava, i majke Zorke, i ne izgleda uvek tako.

 

Miroslava, praunuka Vojvode Petra Bojovia, je roena 1944. godine u Toplici, u vreme poratno, teško, oskudno, opasno. Pet kua Bojovia ivelo je izmeu tri ograde, kue se nisu ni zakljuavale. Sva dešavanja, u svim kuama bila su zajednika. Baka Miroslavina imala je dvanaestoro dece i sva (i enska) bila su školovana.

- u seoskoj kui Bojovia, u belom ormanu, bila je biblioteka sa preko dvesta knjiga.

- jedan deda Vojvoda, jedan deda narodni poslanik

- jedan deda dao i deo svog imanja za izgradnju škole u Gornjoj Konjuši.

 

Recenzent romana prof. Miodrag Petrovi – Kuska kae da autorka daje bogatu grau o svim lanovima familije Bojovia ali i o obiajima, svetkovinama, jeziku tog kraja i vremena posle Drugog svetskog rata. Skicira, nepogrešivo i društveno-istorijski okvir u kome ive (tzv. otkup koji lii na otimainu, pretrese seoskih domainstava, o nekim od Bojovia koji se nisu vratili iz zarobljeništva, o šikaniranju domaina od vlasti – privoenja, hapšenja...).

 

Iako autorka kae da je pre svega pesnik, ona opisujui oko stotinak likova u romanu, seajui se svog detinjstva, koje knjievno nagrauje, ustvari, govori o ivotnoj borbi Bojovia – da preive!!!

 

O knjizi je govorio Nebojša Ozimi, istoriar i knjievnik. Ali na pitanje ko je „PLAVA MAMA“ za maštovitu, plavokosu devojicu, koja voli da ita i koja je na „ZMAJEV KONKURS REDOVNO SLALA RADOVE I DOBIJALA NAGRADE U KNJIGAMA“, odgovor je na stranicama romana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linija

Početak strane