Svetosavski sajam knjiga u Niu

Štampa PDF

 

01.02.2012.

 

linija

 

MEDIVEST

Dešavanja 

 

slika

 

 

slika

 

 

 

Naš sledei sajam je 8. SVETOSAVSKI SAJAM KNJIGA koji e se odrati od 28. februara  do 08. marta 2012. godine u prostoru GALERIJI SAVREMENIH UMETNOSTI u centru grada. Na sajmu e uestvovati 20-tak izlagaa iz Srbije. Sveano otvaranje  je 28. februara u 18.30 sati a sajam e otvoriti naš pisac Igor Marojevi.

 

linija

 

U TOKU SAJMA E BITI ORGANIZOVANO VIŠE PROMOCIJA KNJIGA.

Kao i prethodne dve godine, promocije e se odravati u Paviljonu u Tvravi.

Najave promocija e biti istaknute u dešavanjima do poetka sajma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linija

Početak strane