www.medivest-nis.com

MEDIVEST  •  www.medivest-nis.com   

Kraljevića Marka 23, 18000 Niš  •  tel: 018/45-22-933   

e-mail: office@medivest-nis.com   

Medivest

  NASLOVNA     O NAMA     GALERIJA     DEŠAVANJA     NOVOSTI     KONTAKT  

 

 

DESIGN

 

 

ŠTAMPA

 

 

IZDAVAŠTVO

 

 

REKLAMNA GALANTERIJA

 

 

ORGANIZACIJA I OPREMANJE SAJMOVA

 

 

CAR KONSTANTIN I NIŠ

 

 

CENOVNIK

 

 

NARUČIVANJE

 

Medivest

 

 

 

  <<  iz ponude Medivesta  

CAR KONSTANTIN I NIŠ

 

Flavius Valerius Constantinus rođen je 26. februara 280. godine u Naisu od oca Konstancija Hlora, rimskog oficira i majke Jelene. Dok se za Konstancija tačno znalo da je nećak Klaudija II Gotskog, mlad i perspektivan, za majku Jelenu je postojalo verovanje koje je kroz njeno �itije sačuvala Crkva, da je bila siromašna devojka koja je radila i posluživala u očevoj krčmi. Crkvenom predanju su očito bili nepoznati detalji iz dalje prošlosti Konstantinove majke tj. da su  Jelenini roditelji  pripadali bogatom građanstvu Drepaneje u Vitiniji. U ovom gradu na obali Crnog mora je i rođena 251. i tu je sa roditeljima živela sve do 259. kada su Goti upali i razorili ove predele. Tek tada, dobegavši u Aurelijanovu novu Dakiju, Jelenini roditelji se nastanjuju na obali Dunava gde su zaista držali krčmu u kojoj je Jelena najverovatnije i radila. Na osnovu kasnije rekonstruisanih podataka, smatra se da su se Konstancije i Jelena venčali 279.godine, kada je Prob proizveo Konstancija za guvernera Dakije.

            Već prve godine braka 26. februara 280. godine rođen je Konstantin.

            Prvi veći potres u Konstantinovom burnom životu dogodio se 289. godine kada je Dioklecijan imenovao Konstancija za prefekta pretorije Maksimijana Herkula, avgusta Zapada, sa sedištem u Milanu. Dolazak na ovako odgovorno mesto zahtevao je od Konstancija Hlora i drugu ženu, svakako plemenitijeg roda nego što je bila Jelena tako da je 293. postavši jedan od četiri tetrarha, oženio Teodoru, Maksimijanovu kćer. Šok koji je Konstantin doživeo odlaskom oca bio je zamenjen drugim – dolaskom u Milano, gde ih je Konstancije doveo 290. Svakako su dvorski tračevi bili ono što je dodatno opteretilo Jelenu i Konstantina i dublje ih vezalo za celi život.

 

slika

 

 

Sama injenica da je Niš, prema nekim mišljenjima, u Konstantinovo vreme imao izmeu 10 i 20 hiljada stanovnika dovoljno govori o politiko-ekonomskoj snazi ovoga centra Gornje Mezije. Broj hramova podignutih za vreme Konstantina nije nam poznat ali je najverovatnije, što je karakteristino za Konstantinovu vladavinu, bio velik. Meu najstarije sakralne spomenike spada ona crkva u kojoj su se uvale mošti Sv. Prokopija koje su leile naroito ene i decu. Tako episkop današnjeg Ruana u Francuskoj Sv. Viktrikijus u svom delu 'Pohvala svetiteljima' ubraja Niš meu one gradove u kojima se uvaju telesni ostaci prvih muenika za veru Hristovu. Osim Niša  navedeni su još Konstantinopolj, Antiohija i Solun. U novije vreme sve je vei broj istoriara koji smatraju da u antikom Naisu nije postojao samo kult Sv. Prokopija ve da su postojali i lokalni svetitelji. Kada je 448. godine vizantijski putopisac i diplomata Prisk prolazio kroz Niš, sedam godina nakon njegovog razaranja od strane Huna, zapisao je sledee: '...naosmo grad sasvim opusteo, pošto je do temelja bio porušen od neprijatelja. U ruševinama hramova bili su neki ljudi koji su se tu zadrali zbog bolesti.' Podatak koji ovde Prisk navodi – da je u razrušenom gradu bilo hramova u kojima su se neki ljudi zadrali zbog bolesti – izuzetno je vaan. Ovo svedoanstvo ide u prilog pretpostavke da je Nais, kao episkopski centar, imao hram ili hramove koji su bili posveeni lokalnim hrišanskim muenicima, naroito poštovanim u ovom gradu.

 

slika

Konstantin Veliki je premeštanjem svoga letnjikovca u okolinu Naisa i izgradnjom Medijane, osnivanjem episkopije u rodnom gradu i uvoenjem  paganske Gornje Mezije u hristijanizirani svet uinio za Hrišanstvo na ovim prostorima više nego što e, dugo iza njega, bilo ko pokušati da uini. Sjaj, slava i ime grada za Konstantinovog ivota postali su nerazdvojni elementi slike samoga Konstantina. I, baš kao što e nepunih 40 godina od Konstantinove smrti cela Imperija biti rascepkana i izdeljena  a plod Konstantinove tridesetogodišnje vladavine, zaslugom njegovih sinova, potpuno obezvreen i zgaen, tako e i episkopija Naisa doiveti istu sudbinu. Kao što e sin Konstantina Velikog i vladar Istoka, Konstancije, podravajui svom snagom arijanizam i favorizujui ga, baciti u mrak sav oev trud, tako e i od episkopa Naisa, opkoljen arijancima, ostati lik episkopa Gaudencija. Posle mnogobrojnih varvarskih provala Nais e, sravnjen sa zemljom, progutati mrak narednih stolea iz kojeg e se tek za vladavine Nemanjia otrgnuti.

 

 

Prema navodima istoriara, Konstantin je na Medijani boravio 315, 319, 324 i 334. i tom prilikom doneo više edikata. Posle Konstantinove smrti, na Medijani su boravili njegovi sinovi Konstantin II i Konstans koji su tu boravili u zimu 340. godine. Konstans je kasnije Medijanu koristio kao privremenu rezidenciju. Julijan Odstupnik (Apostata) boravio je na Medijani krajem 361. dok je Valentijan u njoj boravio 364. i tu doneo nekoliko edikata. Medijana je definitivno napuštena nakon što su Nais 442. godine razorile i opustošile Atiline hunske horde.

            Jedan kuriozitet vezan je za Medijanu. Naime, ona je jedan od tri istorijska spomenika u svetu koji uva jedna porodica kroz više generacija. Prva dva su Hristov grob u Jerusalimu i srpsko groblje na Zejtinliku, dok su uvari i domaini Medijane ve u tri generacije pripadnici porodice Mili iz Brzog Broda.

 

slika

 

slika

 

slika

 

slika

 

slika

 

slika

 

slika

 

slika

 

slika

 

 

  Copyright © MEDIVEST  

  vrh strane  

  Design by  NET 018  

  Kraljevića Marka 23,  18000 Niš,  tel: 018/45-22-933,  office@medivest-nis.com

 

Medivest

 

MEDIVEST NIŠ - www.medivest-nis.com

Design, štampa, izdavaštvo, reklamna galanterija, organizacija i opremanje sajmova - medivest, nis, srbija, serbia, design, dizajn, stampa, izdavac, reklama, galanterija, sajam, knjiga, izlozba, monografija